سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بنیامین خوشنویسان – دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،گروه مهندسی ماشین­های کش
مرضیه یوسفی – دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،گروه مهندسی ماشین­های کش
محمدعلی رجایی فر – دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،گروه مهندسی ماشین­های کش

چکیده:

امروزه تامین انرژی از یک سو و جلوگیری ازآلودگی های زیست محیطی و گرم شدن کره زمین از سوی دیگر، همواره یکی از چالش های پیش روی سیاست گذاران کشور ها است. رویکرد جهانی، در این زمینه، جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، جلوگیری از تخریب جنگل ها، مراتع و زمین های کشاورزی و در نتیجه بیابان زایی و همچنین تولید سوخت هایی با آلایندگی بسیار کم، دوست دار محیط زیست و تجدیدپذیر است. کشور ایران نیز با دارا بودن حدود ۵/۳۲ میلیون هکتار سطح بیابانی جزء کشورهای بیابانی دنیاست. بیابان ها دارای پتانسیل های زیادی از جهت تامین منابع تجدیدپذیر انرژی می باشند. در این مقاله پتانسیل استان های بیابانی ایران به منظور کشت گیاه جاتروفا به دو منظور بیابان زدایی و تولید بیودیزل مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که از ۲۵ استان مورد بررسی، ۹ استان پتانسیل کشت این گیاه را نداشته و از ۱۶ استان دیگر، تنها در ۲ استان میزان بارندگی سالیانه جهت باردهی و تولید اقتصادی این محصول مناسب است.