سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود حیدری –
حسین یوسفی –
یونس نوراللهی – استادیار گروه انرژی های تجدیدپذیر و محیط زیست،دانشکده علوم نوین دانش

چکیده:

همگام با پیشرفت تکنولوژی، مصرف الکتریسیته نیز روز بروز بیشتر می شود و این در حالی است که میزان مصرف انرژی الکتریکی در طول شبانه روز متغیر است لذا ضروری است تولید انرژی الکتریکی نیز متناظر با روند مصرف متغیر باشد. در ساعات پیک مصرف انرژی الکتریکی بایستی به تناسب مصرف تولید نیروگاهها نیز حداکثر شود و گاهی نیز مصرف از تولید پیشی گرفته و به منظور متعادل ساختن روند تولید و مصرف، ناگزیر خاموشی اعمال می شود. خاموشی های گسترده کشور در تابستان سال ۱۳۸۸ مبین نیاز پیک سایی و ذخیره سازی انرژی الکتریکی در شبکه برق کشور می باشد. در حال حاضر پیکسایی در شبکه برق استان با احداث نیروگاههای حرارتی جدید انجام میشود. اما امروزه استفاده از سیستمهای تولید پراکنده و نیروگاههای تجدیدپذیر روشی است که اکثر کشورهای دنیا برای پیکسایی بکار گرفته اند. البته درصورتیکه از روشهای ذخیره سازی انرژی الکتریکی تولیدی از منابع تجدیدپذیر برای پیک سایی استفاده گردد سیستم پایداری بیشتری خواهد داشد. در این مطالعه ابتدا پتانسیل سنجی برای شناسایی منابع انرژی بادی در محدوده استان کرمانشاه انجام شده و با استفاده از معیارها و ضوابط شناخته شده ملی و بین المللی مناطقی که امکان و شرایط لازم برای احداث توربینهای بادی را دارند شناسایی گردیدند. با توجه به اینکه هدف ذخیره سازی انرژی الکتریکی در سیستم های تلمبه ذخیره ای است لذا در قدم دوم در محدوده مناطق دارای پتانسیل بادی مناطقی که توانایی و قابلیت ایجاد نیروگاه تلمبه ذخیره داشتند با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای امکان سنجی و مکانیابی گردید و در نهایت ۷ منطقه در این استان شناسایی شده که امکان نصب توربینهای بادی به همراه سیستم تلمبه ذخیره ای را دارا میباشد. در صورت احداث نیروگاههای بادی و تلمبه ذخیره ای میتوان در این استان بطور متوسط روزانه ۳۸۷ مگاوات ساعت برق مورد نیاز زمان پیک را تولید نمود که برابر با ۷۲ درصد از برق پیک میباشد. با عنایت به اینکه برق تولید برای پیک سایی هم از نظر قیمت تمام شده و از نظر زیست محیطی بسیار پرهزینه است لذا استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر میتواند بسیار مفید به فایده باشد. با توجه به میزان متوسط آلودگیهای زیست محیطی صنعت برق در کشور در صورت استفاده از سیستم پیشنهادی در مجموع۹۵۷۴۶ تن CO2، ۳۶۰ تن NOX، ۴۳۲ تن SOX کمتری واحد محیط میشود.