سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهری رضایی – کارشناس ارشد محیط زیست
فرخ لقا امینی – کارشناس ارشدمحیط زیست
سمانه نادری نژاد – دانشجویان کارشناسی آلودگی محیط زیست
محبوبه محبتی –

چکیده:

استفاده از منابع بیوانرژی درجهان موضوعی چندبعدی و از سه دیدگاه انرژی زیست محیطی و اقتصادی قابل بررسی است دراین تحقیق ضمن بررسی روشهای تامین انرژی از محل پسماندهای دام و طیور وزائدات کشاورزی پتانسیل تولید گاز و انرژی در استان خراسان رضوی بررسی گردید نتایج نشان دهنده این است که درصورت مدیریت این گونه پسماندها امکان تامین ۶۸۴۴۴۳ مگاوات در سال برق در استان وجود دارد که درمقایسه با انرژی قابل وصول از نیروگاه گازی و بادی در سال ۸۷ با تون ۳۰۸۹ مگاوات مقدار قابل توجهی است همچنین با توجه به اینکه شهرهای نیشابور مشهد سبزوار به ترتیب رتبه یک تا سه تولید پسماند دام و طیور را در استان دارا هستند و با عنایت به تمرکز کارخانجات تولید مواد غذایی در شهر مشهد ایجاد نیروگاه بیوگاز به محوریت شهر مشهد امکان تولید برق معادل ۳۰۰۹۹۴٫۴۰۷ مگاوات ساعت درسال را فراهم می آورد درمجموع مدیریت بهینه پسماندهای دامی و کشاورزی مستلزم راهبردی چندسویه از جمله احداث شهرکهای دام ایجاد برنامه تبدیل واحدهای سنتی به صنعتی می باشد چنین رویکردی ضمن کاهش گازهای گلخانه ای مدیریت بهینه پسماند در بخش کشاورزی و تامین نیرو را دربردارد که با اهداف اقتصادی بهداشتی زیست میحطی قابل دفاع است