سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا جان زاده گلوگاه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تهران
مریم محمدی مقانکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت
برات قبادیان – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

استفاده از منابع انرژی با گذشت زمان افزایش یافته است. مطابق انتظارات قیمت نفت در آینده نیز کماکان رو به افزایش خواهد بود. سوختهای فسیلی دارای کمترین میزان رشد در بین دیگر منابع میباشند. مصرف سوختهای مایع طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۳۵ باآهنگ ۱% به ازای هر سال افزایش خواهد یافت. در حالیکه تقاضا ۱% در سال افزایش مییابد، سهم سوختهای / برای کل انرژیها ۶ فسیلی در بازار جهانی از ۳۴ % در سال ۲۰۰۸ به ۲۹ % در سال ۲۰۳۵ خواهد رسید. انرژیهای تجدیدپذیر دارای سریعترین رشد در بین ۲% افزایش / انرژیهای جهان میباشند که مصرف این انرژی هرساله ۸ مییابد. یکی از سوختهای جایگزین سوختهای فسیلی، بیودیزل است که منشأ گیاهی دارد، تجدیدپذیر است و از لحاظ سازگاری با محیط زیست با پترودیزل قابل مقایسه میباشد. حدود یک میلیون هکتار از زمینهای کشور در ۲۰ استان، توانایی پرورش گیاهان دانه ۳/ روغنی را داراست. از این میزان سطح زیر کشت، سالانه حدود ۶۷ میلیون تن محصولات دانه روغنی برداشت میگردد که این مقدار پتانسیل تولید ۷۲۱ میلیون لیتر سوخت بیودیزل را دارا میباشد