سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید نعمت الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
پوریا علمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر عالم رجبی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در عصر حاضر که بنا برگزارشات وزارت نیرو، منابع سوختهای فسیلی رو به کاهش بوده و همین امر به تنهایی نیز می تواند تهدیدی برای نسل بشر قلمداد گردد، استفاده از انرژی های نو و از جمله استفاده از انرژی باد منبعی اس ت که می تواند این احساس خطر برای بقای بشر را مرتفع سازد. علاوه بر این، استفاده از این منبع انرژی میزان انتشار دی اکسید کربن را کاهش داده که مهمترین اثر آن کاهش دادن تغییرات آب و هوائی برای هر منطقه میباشد. برای احداث نیروگاه برق بادی اولین و مهمترین گام، یافتن و تأیید مناطق دارای پتانسیل مناسب باد برای نصب توربینهای بادی است. روش کار، نصب یک ایستگاه باد سنجی استاندارد و بررسی رژیم جریان باد است. در این پژوهش ، یک تحلیل آماری روی داده های بادی در استان بوشهر در سه ارتفاع ۱۰ ، ۳۰ و ۴۰ متری انجام شده است . ابتدا متوسط ماهانه ، سرعت باد و گلباد جهت وزش باد بررسی گردیده است. سپس با تخمین پتانسیل انرژی باد توسط تابع توزیع احتمال ویبول برای دوره مورد بررسی، چگالی توان باد بدست آورده شده است. در این پژوهش ایستگاههای دلوار و بردخون مورد بررسی قرار گرفته اند. ایستگاه دلوار دارای میانگین سرعت سالیانه ۲۵/۴ متر بر ثانیه، در ارتفاع ۴۰ متری می باشد . همچنین ایستگاه بردخون نیز دارای میانگین سرعت سالیانه ۸۳/۵ متر بر ثانیه، در همین ارتفاع می باشد. به علاوه میزان چگالی توان سالانه باد در ارتفاع ۴۰ متری برای ایستگاه دلوار ۱۱/ ۱۰۷ وات بر متر مربع و در ایستگاه بردخون ۴۳ / ۲۵۸ وات بر متر مربع می باشد.