سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم خدابنده جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی انرژی، د
زینب حمیدزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی انرژی، د
الهام حاج حسن تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی انرژی، د
سمیه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی دانشکده مهندسی انرژی، د

چکیده:

در این مقاله برای تولید بخار از انرژی خورشیدی در بالکن پژوهشکده کلکتورهای سهموی جهت دستیابی به این امر انتخاب شده است. تاکنون استفاده از کلکتورهای سهموی برای تولید بخاردر نیروگاههای خورشیدی بوده است. با توجه به اینکه فضای مفید در اختیار برای استفاده از کلکتور سهموی خطی۱۸*۲۹ متر مربع است، در این مقاله سعی شده است که روش طراحی کلکتورسهموی با استفاده هندسه سهمی و روش طراحی دریافت کننده بررسی شود تا بتوان بر این اساس، بهترین انتخاب ممکن را برای فضای محدود بالکن داشت؛ اگرچه از این روش میتوان برای طراحی کلکتور سهموی در هر اندازهای بهره جست. همچنین در این پژوهش به طور اختصار به سیکل کلی روغن و آب جهت تولید بخار فوق اشباع اشاره شده است.