سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید شاه حسینی – پژوهشگاه نیرو- ایران
علی جوکار – پژوهشگاه نیرو-ایران

چکیده:

این مقاله به پتانسیل سنجی استفاده از سیستم‌های تولید پراکنده در بخش بیمارستانی و هتل‌ها به عنوان دو جزء اصلی از بخش عمومی در کشور پرداخت می‌شود. اهمیت این موضوع با در نظر گرفتن این نکته که در تمامی کشورهای دنیا استفاده از سیستم‌های تولید پراکنده به دلیل مسائل فراوان آن در حال گسترش است آشکار می‌گردد. مشترکین عمومی به علت تقاضای برق قابل‌توجه و از طرف دیگر تعداد زیاد آن‌ها، بسیار مستعد برای استفاده از فناوری تولید پراکنده هستند. در این بین بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اداری بزرگ و به ایشان بخصوص دو گروه اول با توجه به نیاز حرارتی و بعد پای الکتریکی قابل‌توجه، جهت نصب سیستم‌های تولید پراکنده مناسب هستند. در این مطالعه که تحصیل فنی اقتصادی جامعه جهت انتخاب تکنولوژی مناسب برای تولید پراکنده در حد یک از بخش‌های بیمارستانی و هتل‌ها صورت پذیرفته و بر اساس آن پتانسیل موجود استخراج گردیده است. تجزیه و تحلیل فنی انجام شده بر اساس بار الکتریکی واقعی مشترکین (در دو فصل تابستان و غیره تابستان) و نیاز حرارتی آن‌ها (براساس استانداردهای موجود) است. برتری فنی تلاش بر آن است که نیاز حرارتی به صورت قابل توجهی پوشش داده شود و برق تولیدی مازاد نیز مینیمم گردد. تحلیل اقتصادی نیز براساس تعرفه‌های موجود در طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، نرخ تنزیل ۱۲% و سایر پارامترهای فنی و اقتصادی است. تکنولوژی برتر با توجه به سود حاصل از به‌کارگیری هر تکنولوژی و مدت زمان بازگشت سرمایه تعیین‌شده است. مطالعه موردنظر نشان می‌دهد که در حال حاضر با نصب ۳۵۱ مگاوات از تکنولوژی‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت برای ۸۶۴ مشترک عمومی در کشور و دروازه‌های توانی مختلف می‌تواند ۱۵۲۵ گیگاوات ساعت برق به صورت سالیانه تولید و به شبکه برق کشور اضافه نمود.