سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ساسان حسنی – شر کت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
آرمان امینی – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)

چکیده:

در این مقاله پتانسیل انرژی باد برای تولید برق در استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس از تحلیلهای هواشناسی و نتایج پارامترهای اندازه گیری شده از ١٢ ایستگاه بادسنجی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی که در سطح استان نصب شده اند استفاده گردیده است. تحلیلهای صورت گرفته در هر بخش از این مقاله حاصل دادههای یکساله سنسورهای نصب شده در دکلهایی به ارتفاع ۴٠ متر می باشند. سایت ها از نظر پتانسیل انرژی باد، سرعت متوسط باد، بیشترین مقدار چگالی انرژی باد و گلباد توزیع جهت وزش باد بررسی شده و همچنین با توجه به سایر عوامل مانند جادههای دسترسی و شبکه برق از نظر اولویت احداث نیروگاه های بادی درجه بندی و معرفی می شوند .