سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

یونس نوراللهی – استادیار گروه مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد ا
سید محمد علی اشرف – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگ
محسن زمانی – کارشناس مهندس برق-قدرت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

با توجه به آنکه انرژی از موارد ضروری برای توسعۀ اقتصادی- اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی بشر می باشد، متخصصین و برنامه ریزان انرژی در دنیا اتفاق نظر دارند که انرژی های تجدید پذیر باید نقشی بهتر از آنچه که امروزه در دنیا برای تامین انرژی مورد نیاز جوامع بشری دارند، ایفا نمایند. به همین منظور باید به دنبال جایگاهی برای انرژی تجدید پذیر و پاک در طول دهه های آتی بود. انرژی برق بادی بدلیل شرایط اقتصادی بهتر و همچنین عدم آلایندگی محیط زیست و نامحدود بودن منابع بادی امروزه بیشتر از منابع دیگر مورد توجه واقع شده است. این مقاله به بیان روشی کاربردی برای پتانسیل سنجی منابع بادی با قابلیت تولید برق، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و با در نظر گرفتن معیارهای انتخاب مزارع بادی می پردازد. در روش محاسبه پتانسیل باد در این مقاله معیارهای مورد نظر با اهمیتی یکسان مورد بررسی قرار گرفته اند و این معیارها شامل معیارهای فنی، زیست محیطی، اقتصادی و جغرافیایی می باشند. نتایج حاصل از این پروژه، پتانسیل سنجی مناطق مساعد جهت تولید برق از انرژی بادی برای توربین های بزرگ با توجه به استانداردهای بین المللی، بیان استانداردها و معیارهای مورد بررسی برای پتانسیل سنجی منابع باد و و در نهایت پیاده سازی موارد ذکر شده در برق منطقه ای باختر با هدف پتانسیل سنجی منابع باد منطقه می باشد. این مطالعات نشان داده است که با فرض استفاده از توربین Gamesa G58 می توان حداکثر ۱۸۹۷ مگاوات برق بادی در منطقه ی مورد مطالعه تولید کرد، که این مقدار تامین کننده ی ۲۶ % برق منطقه در افق ۱۴۰۴ می باشد.