سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری –
علیرضا حجی ملایری –
احمد صداقت –
احسان آقایی –

چکیده:

در این مقاله، یک تحلیل آماری روی داده‌های بادی ایستگاه قدمگاه در استان خراسان رضوی به منظور تولید الکتریسیته انجام شده است. برای برآورد اولیه انرژی باد در این ایستگاه محاسبات لازم بر روی اطلاعات آماری اندازه گیری شده توسط سازمان انرژی های نو ایران انجام شده است. لازم به ذکر است که با توجه به این داده ها، محاسبات در یک بازه ۱۲ ماهه صورت گرفته است. سرعت باد در ارتفاع های ۴۰ متری، ۳۰ متری و ۱۰ متری در ماههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که این ایستگاه دارای میانگین سرعت به ترتیب ۲۴/۵ متر بر ثانیه، ۰۵/۵ متر بر ثانیه و ۲/۴ متر بر ثانیه در ارتفاع‌های یاد شده می باشد. همچنین از نمودار گلباد سرعت و جهت در ارتفاع های ۳۰ متری و ۵/۳۷ متری مشاهده می شود که جهت غالب باد در راستای غرب و نزدیک به غرب می باشد. در ایستگاه قدمگاه با توجه به گلباد این ایستگاه می توان بیان کرد که در طول سال جهت غالب باد ثابت است. این موضوع در چیدمان توربین ها بسیار اهمیت دارد، زیرا ثابت بودن جهت باد مزیت عمده ای برای نیروگاه می باشد. همچنین با ارزیابی توان متوسط باد سالیانه در ارتفاع های ۱۰ متری، ۳۰ متری و ۴۰ متری دیده می شود بیشترین میزان توان باد در ماه فوریه رخ داده است.