سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امید رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی قدرت- مدیریت انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسن غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی قدرت- مدیریت انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی آقامیرسلیم – استاد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

خورشید منبع بزرگ انرژیست. دریافت انرژی از خورشید همواره مطلوب بشر امروزی بوده است. روشهای فراوانی امتحان شده است. ولی همواره یک مشکل وجود دارد و آن برداشت حداکثر توان از اینمنبع بیکران است. در این مطالعه پارامترهای مختلف تاثیرگذار بر دریافت انرژی مانند ضریب صافی هوا، بازتاب زمین، پراکندگی ناشی از جو و … بررسی شده است و شیوهای بهینه پیش گرفته شده تابتوان در شهری مانند کرمان حداکثر توان دریافتی را در طول سال داشت. در این مطالعه مقادیر روزانه ضریب صافی هوا و بازتاب زمین لحاظ شده است. محصول کار مقایسه تعقیبگرهای خورشیدی باچند درجه آزادی و دریافتگرهای ثابت است که نشان میدهد میزان دریافت انرژی در حالت استفاده از تعقیبگر حدود ۱٫۴ برابر میشود