سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی جهانگیری – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
علیرضا حجی ملایری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یمکانیک
پوریا علمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
احمد صداقت – هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از این مقاله پتانسیل سنجی استفاده از انرژی های بادی و خورشیدی به منظور کاربرد درساختمان های صفر انرژی در شهرچالوس است به منظور برآورد اولیه انرژی باد و خورشیدی دراین ایستگاه محاسبات لازم برروی اطلاعات آماری اندازه گیری شده توسط سازمان انرژیهای نو ایران انجام شده است درابتدا با استفاده از آمار میزان ابرناکی تعداد روزهای با میزان ابرناکی برابر صفر تا دو هشتم به عنوان روزهای پرتابش شمارش شده و میانگین ماهیانه و سالیانه آنها محاسبه گردید سپس شدت تابش خورشید بررس شده ست از نتایج مشاهده می شود که چالوس درکمتر از نیمی از طول سال دارای اسمان صاف بوده که نشان دهنده این است که چالوس از استعداد و قابلیت بالایی برای استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشیدی برخوردار نیست با تحلیل آماری روی داده های بادی چالوس ابتدا سرعت باد درماه های مختلف مطالعه شده است. این ایستگاه دارای میانگین سرعت سالیانه ۴/۴ متر برثانیه است.