سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عطا پورشیرزاد – کارشناس ارشد محیط زیست اداره کل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد
اسلام جاودان خرد – کارشناس ارشد محیط زیست
مجید خزایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری
حمزه نور – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری

چکیده:

ارزیابی توان محیطی با استفاده از سه مولفه اقلیمی بارندگی دما و باد انجام گردید انتخاب این سه مولفه به عنوان مبنا بر پایه این اصل استوار است که میان این مولفه های اقلیمی فرایند تشکیل خاک و تکوین جامعه گیاهی و به پیروی از آنها چگونگی شکل گیری جوامع انسانی و سکونت گاه ها رابطه متقابل وجود دارد در پژوهش حاضر از شاخصهای استانه رویش و ضریب خشکی دو مارتن برای درک محدودیت ها و قابلیت هایزیست اقلیمی استان کهگیلویه و بویراحمد استفاده گردید. بدین منظور با بررسی و تحلیل شاخصهای زیست اقلیمی در دو ایستگاه پاتاوه و یاسوج پایه ریزی شد. نتایج نشان از عدم مطابقت زمانی دما و رطوبت در ماه های مرطوب و نیمه خشک دارد که م یتوان گفت شرایط نسبتا مناسب آب و هوایی برای تکوین و رشد اکوسیستم و خصوصا منابع طبیعی تجدید شونده دراین ماه های سال فراهم آمده است.