سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هانیه حمزه ای – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی شیلات
مریم ترابی روحانی – دانشجوی مهندسی منابع طبیعی شیلات
مجتبی پوریا – کارشناس ارشد شیلات
ساسان شاه محمودی – کارشانس شیلات

چکیده:

میگوی آب شیرین ۱ یکی از آبزیان مهم و ارزشمندتولیدی درکشورهای جنوب شرق اسیا و مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان است این میگو ضمن زندگی مسالمت آمیز با سایر گونه های پرورشی می تواند درظرف مدت کمتر از ۵ ماه به وزن میانگین ۴۰-۳۰ گرم برسد با توجه به قیمت بالای این آبزی درجهان بویژه ایران پرورش آن بصورت توام بصورت کپورماهیان پرورشی میتواند سود فعالیت تولیدی مزارع گرمایی را افزایش دهد با عنایت به اقلیم مناسب شهرستان قصرشیرین و باتوجه به اهمیت مجتمع پرورش مهای شهدای قصرشیرین درراستای تولید آبزیان گرمایی پیشنهاد میگردد این گونه بصورت توام با سایر کپورماهیان پرورشی دراین مجتمع پرورش داده شده تا ضمن تولید پایدار و بهره برداری از منابع آب و خاک سود بیشتری عاید پرورش دهندگان منطقه گردد.