سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد اسدی – کارشناس موسسه تحقیقات خاک و آب همدان و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه
محمدامیر دلاور – استادیار گروه خاکشناسی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
محمدطاهر نظامی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
نسترن پولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی، دانشگاه زنجان

چکیده:

روش ارزیابی تناسب اراضی برای گیاهان خاص به منظور تعیین تناسب اراضی برای انواع بهره وری های اراضی از جمله نباتات خاص طراحی شده و شامل ارزیابی کیفی و کمی است. کسب آگاهی و شناخت پتانسیل و محدودیت‌های اراضی جهت نیل به تولید بیشتر و تامین نیاز غذایی جمعیت رو به رشد جوامع بشری می‌تواند در طراحی سیاست‌ها و ارائه راهکارهای متناسب به منظور استفاده بهینه از منابع به خصوص آب و خاک بسیار راه گشا باشد. هدف از این مطالعه مقایسه پتانسیل تولید اراضی برای سیب زمینی آبی بر اساس مدل پیشنهادی فائو است. این مطالعه در سال ۱۳۸۹ با مطالعه ۱۷ نیمرخ خاک در ایستگاه تجرک همدان صورت گرفته است. خاک ها در دو رده انتی سول و اینسپتی سول رده بندی شده است. نتایج مطالعه تناسب اراضی نشان داد که برای محصول سیب زمینی اقلیم محدودیتی نداشته و در کلاس خیلی مناسب S1 قرار گرفته است. مهمترین محددیت های خاکی بر اساس طبقه بندی استاندارد اراضی و تناسب اراضی در منطقه شیب، پستی و بلندی، سنگ و سنگریزه در سطح و عمق خاک، محدودیت عمق به واسطه وجود لایه محدودکننده سنگریزه‌ای و محدودیت ناشی از بالا بودن واکنش خاک تشخیص داده شد. پتانسیل تولید محصول برای محصول سیب زمینی ۵۱ تن در هکتار به دست آمد که با واقعیت منطقه کاملا مطابقت دارد