سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی یاری – دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
فریدون مولانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
عباس محمدیان – کارشناسی ارشد مهندس یمکانیک

چکیده:

درکارحاضر پتانسیل سیکل رانکین با سیال عامل آلی ORC درنیروگاه حرارتی خورشیدی که جایگزین سیکل کالینا شده سنجیده می شود سیکل جدید مورد مطالعه براساس ۴ سیال عامل مختلف و سه حالت ORC ساده ORC همراه با مبدل حرارتی داخلی IHE و ORC همراه با گرمکن آلی تغذیه باز OFOH بهینه شده است برای تحلیل این سیکل ها کدکامپیوتری نوشته شده و نتایج ان با نتایج سایرین مقایسه شده که توافق خوبی ران شان میدهد نتایج این بررسی نشان میدهد به ازای هرسیال آلی بازده گرمایی و اکسرژی با افزودن IHE یا OFOH به سیکل ساده افزایش می یابد بهترین حالت ممکن استفاده از ORC همراه با گرمکن آلی تغذیه باز OFOH و سیال عامل R11 میب اشد که دراین صورت توان تولیدی سیکل جایگزین شده ۶/۵۸ درصد افزایش می یابد.