مقاله پتانسیل سنجی و برآورد مشخصه های نیروی باد برای تولید انرژی در ایستگاه های همدیدی استان یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقیقات جغرافیایی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: پتانسیل سنجی و برآورد مشخصه های نیروی باد برای تولید انرژی در ایستگاه های همدیدی استان یزد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسیل انرژی باد
مقاله توربین بادی
مقاله تابع توزیع ویبول
مقاله چگالی توان باد
مقاله قانون یک هفتم نیرو
مقاله ایستگاه همدیدی
مقاله استان یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدوار کمال
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان طزرجانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، پتانسیل انرژی باد در ایستگاه های همدیدی استان یزد که دارای اطلاعات باد با دوره های آماری ۱۰ ساله و بیشتر بودند، شامل ایستگاه همدیدی یزد (۲۰۰۶-۱۹۷۶)، طبس (۲۰۰۶-۱۹۸۷)، رباط پشت بادام (۲۰۰۶-۱۹۹۲)، بافق (۲۰۰۶-۱۹۹۳) و مروست (۲۰۰۶-۱۹۹۷) مطالعه شده. داده های باد مورد استفاده در این مطالعه، با فواصل زمانی سه ساعته و در ارتفاع ۱۰ متری از سطح زمین برداشت شده اند که از دفاتر همدیدی اداره کل هواشناسی استان یزد استخراج گردیده اند. داده های منفصل باد با استفاده ازتابع توزیع پیوسته ویبول جایگزین گردیدند. این کار پس از محاسبه فراسنج های C و K تابع ویبول از طریق برازش حداقل مربعات صورت پذیرفته است. سپس با استفاده از قانون یک هفتم نیرو، اطلاعات باد در ارتفاع ۱۰ متری به ارتفاع ۵۰ متری (که ارتفاع محور اکثر توربین های بادی است) تبدیل و خصوصیات سرعت و توان باد در هر دو ارتفاع مذکور محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهند که ایستگاه همدیدی مروست با چگالی توان بادی معادل ۲۲۳٫۲۲۴ و ۴۴۴٫۹۳۸ وات بر متر مربع، به ترتیب در ارتفاع ۱۰ و ۵۰ متری، میانگین سرعت بادی معادل ۷٫۷۸ متر بر ثانیه در ارتفاع ۵۰ متری، موجودیت بادی معادل ۴۴۵۷٫۱ ساعت در سال، احتمال وزش باد با سرعت های بین ۳ تا ۲۵ متر بر ثانیه ای معادل ۰٫۹۴ در ساعات موجودیت باد، محتمل ترین سرعت بادی معادل ۷٫۲۵ متر بر ثانیه و انحراف معیار سرعت هایی معادل ۱٫۹۵ متر بر ثانیه، از پتانسیل خوبی در زمینه انرژی بادی برخوردار است و می تواند به عنوان مکانی مناسب برای سرمایه گذاری و مطالعه بیشتر در خصوص استقرار توربین های بادی و بهره برداری از انرژی لایزال باد تعیین گردد. استفاده از انرژی باد در ایستگاه همدیدی یزد به شرط استفاده از توربین هایی با سرعت شروع به کار ۲٫۳۲ متر بر ثانیه و کمتر، و با ارتفاع محور ۵۰ متر به بالا، برای تولید انرژی مقرون به صرفه ارزیابی گردید. همچنین، استفاده از انرژی باد در ایستگاه همدیدی طبس برای مصارف کشاورزی مناسب تشخیص داده شد. افزون بر این، در این مطالعه رابطه ای به دست آمد که محاسبه میزان ساعات موجودیت باد در یک مکان را به گونه ای ساده تر و کوتاهتر از روش های پیشین امکان پذیر می سازد.