مقاله پتانسیل زیست درمانی باکتری های گرم مثبت بومی جداسازی شده از خاک آلوده به هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در دنیای میکروب ها از صفحه ۳۴ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: پتانسیل زیست درمانی باکتری های گرم مثبت بومی جداسازی شده از خاک آلوده به هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای
مقاله خاک های آلوده
مقاله زیست پالایی
مقاله واکنش زنجیره ای پلی مراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: هودجی مهران
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورث پور آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی آتوسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای پراکنش وسیعی در محیط زیست دارند و به عنوان یکی از عوامل سرطان زا و جهش زا در موجودات مطرح می باشند. از بین تمامی روش های حذف آلودگی، زیست پالایی به کمک فرآیندهای میکروبی با کمترین مقدار انرژی، ماده شیمیایی و زمان قادر به تبدیل آلاینده ها به مواد غیرسمی می باشند. این مطالعه با هدف بررسی امکان رشد باکتری های بومی جداسازی شده از خاک آلوده به نفت در حضور ترکیبات PAH در آزمایشگاه و نیز شناسایی آنها با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام شده است.
مواد و روش ها: نمونه های مورد پژوهش از خاک های آلوده اطراف مخازن نفت و بنزین پالایشگاه شهر اصفهان جمع آوری گردید. در ابتدا با استفاده از محیط کشت پایه حاوی غلظت ۱۲٫۸ میلی گرم بر لیتر از ۱۶ ترکیب PAH، باکتری های بومی از خاک آلوده به این ترکیبات جداسازی گردید. سپس باکتری هایی که قادر به رشد و تکثیر در حضور این ترکیبات بودند با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی و روش تعیین توالی ژنوم شناسایی و به عنوان گونه های جدید ثبت گردیدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که تقریبا ۱۳٫۳ درصد از کل باکتری های هتروتروف قدرت تجزیه کنندگی هیدروکربن ها را دارند. پس از ارزیابی آزمون های بیوشیمیایی و تعیین توالی مشخص گردید که باکتری های بومی جداسازی شده به گونه های باسیلوس لیکنی فورمیس ATHE9، باسیلوس مجاونسیس ATHE13 و گونه ای خاص از باسیلوس (ATHE10) تعلق دارند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه تایید کننده اهمیت و کارایی باکتری های بومی در راستای پالایش آلودگی ترکیبات PAH ا
ز محیط های آلوده می باشد.