مقاله پتانسیل تشکیل تری هالومتان در منابع آب شرب شهر بندرعباس از سد استقلال میناب تا شبکه توزیع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: پتانسیل تشکیل تری هالومتان در منابع آب شرب شهر بندرعباس از سد استقلال میناب تا شبکه توزیع
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تری هالومتان
مقاله کربن
مقاله آلاینده های آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور ولی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهیان سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: دیندارلو کاووس
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ترکیبات آلی موجود در منابع آب سطحی ناشی از تجزیه بقایای گیاهی و میکروبی است. با توجه به اینکه کلرزنی متداول ترین روش گندزدایی آب است، لیکن کلر آزاد می تواند با ذرات معلق مواد آلی طبیعی موجود در آب واکنش داده و محصولات جانبی گندزدایی را ایجاد کند. یکی از این ترکیبات خطرناک تری هالومتان ها می باشند که مشکوک به سرطان زایی در انسان هستند.
روش کار: در این مطالعه، ۹۶ نمونه آب از ۴ نقطه (آب سد استقلال میناب، خروجی از تصفیه خانه میناب، ورودی به تصفیه خانه بندرعباس و خروجی از تصفیه خانه بندرعباس) در طی ۶ ماه نمونه برداری بدست آمد و پارامترهایی مانند TOC، pH، درجه حرارت، کلر باقیمانده سنجش گردید و برای سنجش میزان THM تولیدی از مدل ریاضی و محاسباتی استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که آب شرب بندرعباس از آبهایی با TOC بالا می باشد که حداقل و حداکثر پتانسیل تشکیل تری هالومتان ۱۴٫۷۸ و ۸۴٫۸۶ میکروگرم در لیتر برآورد شد. نتایج آنالیز رگرسیون خطی نشان می دهد که، بیشترین وابستگی بین غلظت کربن آلی و pH با پتانسیل تشکیل تری هالومتان وجود دارد.
نتیجه گیری: به طور کلی با افزایش pH و غلظت TOC در منابع آب، پتانسیل تشکیل THM نیز افزایش می یابد. آب شرب بندرعباس پتانسیل لازم جهت تشکیل تری هالومتان را دارد و بنابراین بایستی تدابیری در این راستا اندیشیده شود.