سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اصغری – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی شفق تنکابن
علی رجایی فر – دانشجوی تکنولوژی نرم افزار

چکیده:

با پیشرفت روزافزون فضای مجازی امروزه سایت ها با داشتن خدمات فراوان طالب کاربرانی هستند که بتوانند ازامکانات بروز آنها استفاده و بهره برداری کنند کاربران نیز به دنبال بهترین منابع اطلاعاتی و خدماتی هستند که بتوانند نیازشان را مرتفع کنند به این خاطر همیشه ازواسطه گرها همچون جستجوگرهای فضای مجازی بیشترین استفاده را می کنند اگرما با ایجاد سایتی بتوانیم به عنوان پایگاه اطلاعات مجازی کاربران بهعنوان واسطه گرحساب کاربری برای هر کاربر درنظر بگیریم و براین اساس منابع اطلاعاتی مانند سایت ها نشریات و با قرار دادن خدمات ازقبیل مشاوره لیست سایت های عضویت یافته توسط کاربر و خدمات دیگر را که مورد نیازکاربران است براساس تحصیلات سن و نوع جنسیت به آسانی برای آنها فراهم کنیم باعث رشد و پیشرفت کاربران خواهیم شد که نیاز اصلی کاربران جامعه ما اطلاع نداشتن ازسایت های مفید و پرکاربرددرزندگی روزمره و همچنین دردسترس نبودن خدمات کمکی برای استفاده ازبهتر ازمنابع کاربری درفضای مجازی است.