سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمد رضایی پژند – گروه عمران،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پنداشت های ویژه ای را برای تحلیل های ناخطی سازه ها پژوهشگران به کارمیبرند که بطور کوتاه به آنها پرداخته میشود همچنین ازریشه های گوناگون رفتارناخطی سازه ها سخن به میان خواهد آمد افزون براین ها شرح دو گروه راه حل های معادله های ناخطی و ویژگیهای آنها بهدید خوانندگان می رسند گزارشی از توانایی ها و نیز کاستی های این روش های حل دراین مقاله درج خواهد شد.