سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی معاضد – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
صدیقه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری زهکشی
فرزانه معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست
سیدرضا علوی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پایش کیفیت آب عبارت است از فرآیند برنامه ریزی شده نمونه برداری اندازه گیری و ثبت یا علامت گذاری ویژگیهای مختلف آب که اغلب با هدف ارزیابی تناسب و تطابق با هدف یا اهداف کاربری تعریف شده برای آب می باشد استان خوزستان یکی از استانهای پرآب ایران استکه با توجه به حجم بالای منابع آب دراین استان و متاسفانه عبور این منابع از سازندها و مواد انحلال پذیر همچنین ورود آلاینده های کشاورزی صنعتی و فاضلابها به این منابع باعث شده که دربسیاری از بخشهای استان مشکل آب شرب سالم یکی از مسائل مهم این استان می باشد یکی از مناطقی که درحال حاضر با مشکل آب شرب مواجه است منطقه رامهرمز است وجود رودخانه الله درمجاورت این منطقه به دلیل بدی کیفیت آب قابل استفاده برای تامین نیاز آبی شرب منطقه نبوده لذا برداشت از منابع آب زیرزمینی به عنوان گزینه اصلی جهت تامین این نیاز درنظر گرفته شده است دراین پژوهش به منظور پایش و ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر رامهرمز برای شرب از ۱۳ حلقه از چاه های آب آشامیدنی مورد بهره برداری درشهر رامهرمز درسال ۸۹ در دو نوبت نمونه برداری شد در آزمایشگاه آب و فاضلاب شهرستان اهواز آزمایشات فیزیکی و شیمیایی از جمله کدورت ,EC ,pH ,TDS سختی کل و سختی موقت آنیون ها و کاتیونها با روش های تیتراسیون و فلیم فتومتری انجام شد سپس میانگین پارامترهای تعیین شده از نتایج آنالیز شیمیایی و فیزیکی محاسبه گردید.