سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید کاردان مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه بیرجند
علی شهیدی – استادیار گروه آب دانشگاه بیرجند
زهرا رحیم زاده کیوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه بیرجند
مرتضی دهقانی – کارشناس ارشد آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

چکیده:

با توجه به این که حدود ۷۰ درصد سیاره زمین توسط آبها پوشیده شده و آبها نقش همده ای در تغییرات موثر آب و هوا و اقلیم کره زمین ایفاد می کنند بنابراین شناخت محیط های آبی برای ادامه حیات و بهره برداری بهینه از آن امری اجتناب ناپذیر بوده و از طریق جمع آوری و آنالیز داده های مستمر و معتبر هواشناسی امکان پذیر می باشد. مطالعه الگوهای هواشناسی سهم بسزایی در درک ما از فرآیندهای زمین و پایش آنها داشته زیرا با پوشش جهانی و پایش و اندازه گیری مستمر توانایی کل سیستم زمین و جو را برای بشر فراهم می آورد حجم بسیار زیاد این داده ها حاکی توانمند سازی بشر در شناخت کره زمین دارد. در این مطالعه سعی برآن شده است تا با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی DEM و آمار بارندگی ایستگاههای هواشناسی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و بهره گیری از علم زمین آمار Geo-statistic اقدام به رسم تقشه های تیسن و خطوط هم باران در سطح استان خراسان جنوبی نمودیم. با استفاده از این نتایج با پهنه بندی شاخص های خشکسالی در سطح استان اقدام به شناسایی مناطق مستعد در جهت سرمایه گذاری های مناسب در جهت کاهش اثر پدیده خشکسالی ارائه شده است.