سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دینا علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
حجت احمدی – دانشیار دانشگاه تهران
رضا لبافی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق سعی شده است علاوه بر تبیین جایگاه مراقبت وضعیت از طریق آنالیز روغن در یک نظام نگهداری و تعمیرات، اطلاعات لازم جهت عملیاتی نمودن یک برنامهی موثرCM تأمین شود. بدین ترتیب با داشتن منابع اطلاعاتی مناسب، به بررسی رفتار فرسایشی موتورهای دیزل پرداخته شده است. موارد مورد مطالعه در آنالیز روغن عبارتند از: آهن، آلومینیوم، کروم، سرب، مس سیلیس، گرانروی، درشتی ذرات آهنی، عدد قلیایی و آلودگی آب. دادههای موتور کامیون بنز ۲۶۲۸ به عنوان نمونه، مورد تحلیل قرار گرفته است. یافتههای این مطالعه نشان دهندهی الگوی خاصی متناسب با مولفه های روغن میباشد که میتوان با بکار گرفتن منطق فازی و ایجاد یک سلسله از قوانین فازی پی به وجود این الگو برد. سپس با بهره گرفتن از این برنامهی فازی به تشخیص و پیش بینی عیوب در موتور دیزل پرداخته میشود.