سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد سیگاری – دانشجو کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محسن شاکری – عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مش
مهدی خجستهپور – عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مش
حامد حسن نژاد – دانشجو کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

امروزه پایش وضعیت تراکتور و ادوات کشاورزی موجود برای توسعه مکانیزاسیون، جایگزین افزایش تعداد تراکتورها وادوات کشاورزی شده است. از بین رفتن آج و لغزش لاستیک تراکتور هنگام حرکت در مزرعه موجب کاهش بازده، افزایش مصرف سوخت، و همچنین کاهش راندمان می شود. در این مقاله با بررسی رابطه خاک و لاستیک چرخ عقب تراکتور و نیز نیرو وارده بر لاستیک، تغییر شکل لاستیک را بر حسب عرض لاستیک و میزان فرورفتگی آن در خاک،در تراکتور های دو چرخ محرک۲WD به منظور کار در مزرعه تعیین و بررسی می شود و با رعایت نکات نگهداری، طول عمر مفید لاستیک افزایش داده خواهد شد.