سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منصور پیمانی – دانشجوی دکتری
محمدجواد یزدن پناه – استاددانشگاه تهران

چکیده:

حفاظت ساختمان ها درمقابل صدمات ناشی از زمین لرزه با معرفی سیستمهای جداساز پایه که ارتباط بین ساختمان و زمین را درمقابل لرزشهای زمین قطع مینمایند موضوع جذابی می باشد ودردهه اخیر به عنوان راهبرد عملی برای طراحی لرزه ای ساختمان ها مطرح شده است پایش وضعیت و تخمین شدت عیب یک موضوع مهمدربسیاری از کاربردهای مهندسی عمران مکانیک هوافضا و کنترل می باشد دراین مقاله مساله پایش وضعیت یک سیستم جداساز پایه با رفتار هیسترزیس معرفی شدها ست جهت تخمین نیروی بازگرداننده یک سیستم جداساز پایه یک رویتگر مبتنی برلیاپانف طراحی شده است و دو نوع عیب شامل تغییرات میرایی و سفتی درسیستم مذکور درنظر گرفته شده است رفتار هیسترزیس سیستم با استفاده از مدل Bouc-wen توصیف شده است.