سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن شاکری – عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی جهان تیغ – دانشجوی کارشناسی رشته مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله نتایج چندین طرح مختلف دمپر مغناطیسی و نیز راهکارهایی به منظو ر پایش وضعیت دمپرهای مغناطیسی ارائه شده است. در ابتدا به معرفی دمپرهای مغناطیسی و همچنین عملکرد مکانیزم آنها پرداخته ایم و سپس اهداف مقاله و روش های انجام شده جهت ارزیابی طرح های مختلف دمپرهای مغناطیسی آورده شده است