سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی رضوانی – استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه
زینب یاسری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

معرفی قطارهای سریع سیر به طور حتم باعث پیشرفت حمل و نقل عمومی شده است. امروزه سیستم ها ی حمل ونقل مسافر باید راحتی سفر بالایی را برای او فراهم کنند. یکی از راه های افزایش شاخص راحتی، کاهش سطح نو یز است. در این مقاله به موضوع راهکارهای کاهش تراز نویز و ارتعاش پرداخته شده و احداث دیواره های حائل به عنوان روشی موثر در کاهش اثرات مخرب نویز مورد بررسی قرار گرفته است. سرعت بحرانی به عنوان پارامتر اساس ی برا ی تعییین نویز انتشار یافته معرفی می شود و سطح نویز وزنی برای قطارهای اکسپرس تهران-کرج به عنوان نمونه آورده شده است