سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدرضا حجازیان –
سمانه سادات افضلی –
سیده زینب حاتمی –

چکیده:

در سال های اخیر تولید غذای حلال از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است. کشور ایران و به ویژه استان مازندران با دارا بودن شرکت های معظم درعرصه داخلی و نیز صادرات توانسته در ارائه محصولاتی از جمله بستنی پیشرو باشد که در صورت اهتمام به الزامات استانداردهای حلال در فرآیند تولید این محصولات می توان اعتماد مصرف کنندگان مسلمان و غیر مسلمان سایر کشورها را نیز بیش از پیش جلب نمود. روش در این تحقیق، ضمن بازدید فنی از خطوط تولید بستنی در دو کارخانه لبنی استان، اطلاعات موجود به کمک برگه ثبت داده ها جمع آوری و نمودار فرآیند تولید بستنی ترسیم شد. در گام بعدی با پایش مراحل تولید، تمامی مواد مصرفی با توجه به برگه های آنالیز مورد شناسایی قرار گرفته و نقاط کنترلی حلال ) Halal control point () HCP ( مشخص گردید. نتایج با توجه به نمودار فرایند فرآورده بستنی، ۵ نقطه کنترلی حلال مشخص گردید که نقاط کنترلی شامل شیر خام ) HCP1 (، سنجش وجود آنتروباکتریاسه و اشرشیاکلی در فرآیند پاستوریزاسیون ) HCP2 (، ورود مواد افزودنی از طریق تری بلندر ) HCP3 (، افزودن مواد طعم دهنده و رنگی به عنوان افزایش دهنده خصوصیات ارگانولپتیکی ) HCP4 ( و نهایتا بسته بندی فرآورده ) HCP5 ( می باشد. بحث از نکات قابل تامل، مورد تردید بودن ) Doubtful ( مصرف موادی همچون مونو و دی گلیسیریدهای اسید چرب به عنوان پایدار کننده، پودر آب پنیر برای افزایش ماده خشک، آسپارتام به عنوان شیرین کننده مصنوعی در بستنی های رژیمی، طعم دهنده هایی مانند وانیل و رنگ هایی مانند پونسیو ۴ آر می باشد که حلال بودن این مواد با توجه به منشاء آنها مورد تردید می باشد که با اشراف به این نقاط کنترلی می توان در راستای تولید یک فرآورده حلال و ارتقاء امنیت و اعتماد مصرف کنندگان گام موثری برداشت