سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حیدری – کرج دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
اصغر زارع – کرج دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا اختصاصی – کرج دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

خشکسالی یکی از مزمن ترین و از لحاظ اقتصادی زیان بارترین بلایای طبیعی می باشد. طی سال زراعی ۸۷-۸۶ استان یزد شاهد فراگیرترین خشکسالی های دهه های اخیر بوده است که بررسی گسترده و تحلیل درباره آن ضروری است . برای این تحلیل استفاده از شاخص های خشکسالی مفید می باشد این شاخص ها درواقع بیان کمی بلیه طبیعی خشکسالی هستند تا امکان ارزیابی آن را در مقیاس زمانی و مکانی ممکن سازند. در تحقیق حاضر برای پایش خشکسالی این سال و تهیه نقشه گستره خشکسالی از شاخص درصد از نرمال بارندگی (PNPI) و تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد. به این منظور از آمر بارندگی ماهانه ۳۰ ایستگاه با پراکنش مناسب در نقاط مختلف استان یزد استفاده شد. نتایج بررسی خشکسالی ها نشان داد در سال آبی ۸۷-۸۶ در تمام مناطق استان خشکسالی با شدت های مختلف رخ داده است. کمترین مقدار PN و شدیدترین خشکسالی مربوط به اسفندآباد ابرکوه بوده است. نقشه گستره نیز، خشکسالی های شدیدتری را در قسمت جنوب و جنوب غربی و در شهرستان های مهریز، هرات و مروست ، تفت ، ابرکوه، بخش هایی از جنوب غربی یزد و محدوده خرانق نشان داد که ضرورت توجه بیشتر به مناطق دارای حساسیت بیشتر نسبت به خشکسالی را نمایان می سازد.