سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود روشنی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علیرضا اسلامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی،ارزیابی و پایش خشکسالی(شدت،مدت و فراوانی) در ساحل جنوبی دریای خزر می باشد. به منظور پایش خشکسالی از اطلاعات بارندگی پنج ایستگاه سیتوپتیک بندر انزلی، رشت، رامسر، بابلسر و گرگان در طی دوره آماری ۱۹۵۶ تا ۲۰۰۳ (۴۸ سال) استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده(SPI) ظرایب خشکسالی تعیین سپس ویژگیهای خشکسالی(شدت، مدت و فراوانی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که فراوانی خشکسالیها نسبت به ترسالیها بیشتر بوده و بین ۶۲ تا ۸۳ درصد از فراوانی خشکسالیها در مدت ۱ تا ۳ ماه رخ داده و دوره های خشک بلند مدت از فراوانی کمتری برخوردار هستند. همچنین همبستگی بالای ضریب خشکسالی در غرب نسبت به شرق ساحل بیانگر عدم همزمانی رخداد خشکسالی می باشد. رابطه مدت- فراوانی و شدت – فراوانی نشاندهنده کاهش فراوانی ا افزایش شدت و مدت بوده و این موضوع درباره زیر دوره ها نیز به اثبات رسیده است.