سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین میسمی –
سعیده سعیدی –

چکیده:

نگهداری و تعمیرات خطوط لوله وشریانهای حیاتی مدفون و سطحی در زمان بهره برداری و حین بروز مشکل از اهمیت ویژه ای برخوردار است تداوم بهره برداری مناسب از آنها تا حدود زیادی به نحوه مراقبت و ضعیت آنها پایش مداوم و کیفیت اجرای اولیه طرح از همهمهمتر طرح اولیه دارد حین بروز حوادث طبیعی بزرگ نیز بعضی از نقایص نگهداری و یا مشکلات کوچک پیش آمده حین تعمیرات باعث بروز مشکلات متعدد می گردد که این مشکلات را با یک پایش اولیه می توان در پیش از رخداد از بین برد لذا اهمیت بهسازی و نگهداری و سیستم نت موفق بیش از پیش نمایان می گردد دراین مقاله به بررسی عوامل تاثیر گذار بر آسیب پذیری لوله ها و بالاخص هنگام زلزله پرداخته شده است که می توان از نتایج تحقیقات صورت گرفته از آن در ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی مجتمع های بزرگ صنعتی و شبکه های توزیع آب شرب و خطوط لوله استفاده نمود.