سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرزان مجیدفر – پژوهشکده مطالعات فناوری
فرشید مجیدفر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پایش فناوری به معنی فهرست برداری و شناسایی پیشرفت های جدید است پیشرفت تکنولوژی درزمینه های مختلف و تولید اطلاعات بی نظیر و انبوه درشاخه های مختلف زیست شناسی و پزشکی موجب توسعه تعدادبسیارزیادی ازالگوریتم های برای پردازش و تحلیل داده های زیستی شده است استفاده ازمنابع غیرعددی اطلاعات برای کشف لایه های پنهان زیست شناسی یکی از این رویکردها است دراین مقاله طراحی گسترش و اجرای رویکردی برای پایش فناوری های زیست پزشکی ازطریق روشهای مختلف متن کاوی و پردازش زبان طبیعی را درمقالات پایگاه داده مدلاین را شرح داده ایم روش پیشنهادی مبتنی براستفاده ازدسترسی به مدلاین برای پایش فناوری و شناسایی اخرین تحقیقات و جمع اوری مقالات زیست پزشکی دریک حوزه تکنولوژیک است مقالات جمع آوری شده برای تولید فهرستی از واژگان کلیدی پیش پردازش متنی میگردند سپس تکنیک های پردازش زبان طبیعی NLP مانند فیلترهای stop-word part of speech برای پاکسازی به فهرست اعمال می شوند براساس فهرست واژگان اختصاصی تولید شده هریک ازمقالات تبدیل به برداری ازواژگان کلیدی میشوند.