سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکریپور – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
مریم دهقانی – استاد دانشگاه شیراز

چکیده:

پدیده فرونشست زمین از جمله مخاطرات زیست محیطی می باشد که مکانیزم های مختلفی در تشکیل و توسعه آن مؤثر هستند . یکی از مهمترین علل فرونشست زمین، افت سطح ایستابی و افزایش تنش مؤثر در رسوبات آبخوان می باشد. دشت مهیار جنوبی یکی از مهمترین دشت های استان اصفهان از لحاظ توسعه کشاورزی به شمار می آید که در چند سال اخیر با پدیده فرونشست زمین در اثر برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی روبرو بوده است. اطلاعات جمع آوری شده توسط چاه های پیزومتریک واقع در سطح دشت، متوسط افت سطح ایستابی طی یک دوره ۱۲ ساله آبی را به میزان ۶ متر نشان می دهد. بعلاوه با توجه به مطالعات ژئوالکتریک صورت گرفته در منطقه مورد مطالعه آنومالی های سنگ بستر که باعث تغییر ناگهانی در ضخامت رسوبات آبخوان گردیده اند یکی از عوامل اصلی بروز پدیده فرونشست و ایجاد ترک و شکاف در زمین های کشاورزی منطقه مورد مطالعه می باشد. همچنین در این تحقیق از تکنیک تداخل سنجی راداری برای تصویر کردن محدوده فرونشست و بررسی رفتار کوتاه مدت و بلند مدت فرونشست در پهنه دشت مهیار جنوبی استفاده گردید.