سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی عسگری – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
محمدهادی درودیان –
امیرحسین امیری – استادیار دانشگاه شاهد تهران

چکیده:

امروزه بیشتر محصولاتتولیدی درطی مراحل مختلف به هم وابسته از فرایند بوجود می آیند بدلیل وجود خاصیت آبشاری دراغلب اینگونه از فرایندها پایش انها با استفاده از نمودارهای کنترلی موسوم باعث بوجود آمدن خطاهای غیرقابل اجتناب و تصمیم گیری اشتباه می شود یکی از نمودارهای کاربردی برای پایش فرایندهای چندمرحله ای نمودار انتخاب عامل انحراف می باشد اینگونه نمودارها بیشتر برای مشخصه های کیفی نرمال مورد استفاده قرارگرفته اند دراین مقاله یک فرایند دومرحله ای درشرایطی که مشخصه کیفی درمرحله دوم دارای توزیع گاما است مورد بررسی قرارگرفته است و برای پایش این فرایند ازنمودار انتخاب عامل انحراف استفاده شده است اماره نمودار کنترل انتخابعامل انحراف مقادیر حاصل از ترکیب روش معکوس نورتا و مدل خطی تعمیم یافته می باشد.