سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد طهان – دانشکده کشاورزی-گروه مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر- ای
قیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان)

چکیده:

خشکسالی پدیده ای است که تعاریف گوناگونی برای آن عنوان شده ولی به طور کلی تعاریف مفهومی از خشکسالی عبارت است از یک دوره ممتد کمبود بارش که منجر به صدمه زدن محصولات زراعی و کاهش عملکرد می شود .کشور ایران با توجه به وضعیتجغرافیایی و اقلیمی خود، همچون بسیاری از کشورهای منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا در وضعیت مناسبی از لحاظ تامین آب قرار ندارد . خسارت واثرات نامطلوب ناشی ازخشکسالی به حدی است که بعضی ها خسارت آن رابیشتر از سایر بلاهای طبیعی مثل سیل و زلزله می دانند. استان خراسان رضوی متشکل از شهرستانهای تربت جام، تربت حیدریه، سبزوار، سرخس، مشهد، گناباد،، قوچان، نیشابور می باشد که مهمترین آن شهر مشهد می باشد. برای بدست آوردن خشکسالی باید مقدار نزولات جوی استان خراسان رضوی را درطی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را جمع آوری نمود و پهنه بندی خشکسالی را با شاخص استاندارد بارندگیSpi انجام داده که در چه سالهایی در استان خراسان رضوی پدیده خشکسالی رخ داده است. پس از بررسی خشکسالی، با نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیاییGis مقدار تغییرات را نشان خواهیم داد. در این نوشتار بررسی پهنه بندی خشکسالی را، با شاخص استاندارد بارندگیSpi و نشان دادن آن در سامانه اطلاعات جغرافیاییGis خواهیم پرداخت