سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید چمران اهواز
حمیدرضا غفوری – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن میرزابزرگ – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

روشهای پایش سلامت سازه ها SHM(Structural Health Monitoring موضوع تحقیقات بسیاری در سالهای اخیر بودهاست هدف کلی روشهای مذکور بدست آوردن ارزیابی دقیقی از شرایط فعلی سازه در هر لحظه از زمان بهره برداری می باشد به نحوی که تصمیم گیری صحیح نسبت به بازسازی و نگهداری سازه را قبل از وقوع خرابی فاجعه بار امکان پذیر سازد این روشها معمولا برپایه گردآوری اطلاعاتی هستند که از رفتار سازه بدستمی آیند و هرگونه تغییر در پاسخ سازه را که در نتیجه تغییر در شرایط محیط تغییردر دما جابجایی، سرعت، تنش، کرنش، تنش و انحنا و … ایجاد می شود شناسایی می کنند. روش ارائه شده دراین مقاله براساس روش تبدیل موجک ایستا SWT(Stationary Wavelet Transform است که با استفاده از داده های حاصل از آنالیز مودار سد قوسی و بدون نیاز به مدل سازه سالم خرابی را در بدنه سد با دقت بالایی تشخیص می دهد.