سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فتح الله غلامی بروجنی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
فاطمه نجات زاده باراندوزی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی خوی

چکیده:

هدف ازانجام این مطالعه تعیین رفتار مس در مواد زائد شهری دفن شده در یک لندفیل دارای سیستم برگشت شیرابه و مقایسه ان با لندفیل بدون سیستم برگشت شیرابه بوده است بدین منظور شبیه سازی دو راکتور بیولوژیکی که یکی از انها دارای سیستم برگشت شیرابه و دیگری فاقد این سیستم بوده انجام شده است. این راکتورها در دمای آزمایشگاه به مدت ۳۲۰ روز مورد پایش قرار گرفتند. مس در پسماندهای شهری رفتارهای متناوب برگشت و تجمع در سلول لندفیل را داشته که رابطه مشخصی با فرایند تجزیه مواد در لندفیل دارد تفاوت معنی داری بین میزان مس CU+2 آزاد شده در دو راکتور دارای سیستم برگشت شیرابه و راکتور بدون سیستم برگشت شیرابه دیده شده است بطوریکه پس از بهره برداری ۳۲۰ روزه از راکتورها درراکتور دارای سیستم برگشت شیرابه برابر ۱۲۰mg/l و درراکتور بدون سیستم برگشت شیرابه برابر ۲۴/۷۵ mg/l بوده است.