سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شکوفه نصیری اردلی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
سید امیر شمس نیا – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
محمد افلاطونی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

چکیده:

کمبود آب و خشک سالی نوسانات اقلیمی کوتاه مدت در مراحل رشد حساس گیاه می تواند اثرات مخرب بر محصول به جای گذارداین واقعه بویژه در کشت دیم بسیار قابل توجه و مهم است. در این راستا به منظور آب رسانی به گیاه و مدیریت تغییرات عملکرد آن طی نوسانات اقلیمی دست یابی به شاخصی که خشکسالی را با دقت بالایی محاسبه کند و در امتداد آن عملکرد محصول را متناسب با نوسانات اقلیمی پیش بینی کند دارای اهمیت زیادی است. بطور کلی هدف از انجام این تحقیق، پایش نوسانات اقلیمی، با استفاده از شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) و تعیین دوره های تر،خشک و نرمال اقلیمی می باشد. براساس نتایج حاصله شبیه سازی پاسخ عملکرد محصول، برای کشت دیم گیاه گندم، با استفاده از مدل CAquaCrop ، درسه شهرستان (شهرکرد، لردگان، بروجن) واقع در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. و نتایج بدست آمده حاکی از تناسب تولید گندم دیم با نوسانات اقلیمی می باشد. یعنی در سال های خشک عملکرد، محصول گندم کاهش و درسال های ترافزایش داشته است.