سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد برادران – دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه
میرعلی شفیعی عربی – عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس.
قاسم هژبرپور –

چکیده:

بی شک فعالیت های کشاورزی با پارامترهای اقلیمی ارتباط مستقیمی دارد. امروزه در توسعه پایدار سعی می شود که محصولات کشاورزی با اقلیم مناطق مطابقت داشته باشد. یکی از ناهنجاری های اقلیمی که در دهه های اخیر اکثر مجامع علمی مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است خشکسالی است. بررسی آماری مبین این م هم است که از بین حوادث طبیعی که در دهه های اخیر جوامع انسانی را متاثر نموده تعداد و فراوانی پدیده خشکسالی ، تلفات جانی ، خسارات اقتصادی و اثرات اجتماعی در دراز مدت در جامعه بیشتر از سایر بلایای طبیعی بوده است. لذا به لحاظ اهمیت موضوع، مقاله حاضر پدیده خشکسالی در شهرستان پارس آباد از شهرهای شمالی استان اردبیل واقع در بخش شمالغربی ایران را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. با عنایت به اینکه منطقه مورد مطالعه یک قطب بسیار مهم کشاورزی نه تنها در استان بلکه در کشور محسوب می شود لذا شناسائی رفتار خشکسالی در این منطقه ضروری بنظر می رسد.