سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نجمه دهقانی فیروزآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
علی اکبر جمالی – استادیار گروه ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

خشکسالی شرایطی از کمبود بارندگی و افزایش دما است که در هر وضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد. خشکسالی به عنوان یک پدیده طبیعی خزنده است که با کمبود رطوبت نسبت به شرایط نرمال به کندی اغاز شده و به آرامی گسترش می یابد. این پدیده به شدت بر همه جوانب فعالیت های بشری تاثیر گذاشته ، در حالی که نه تعریف جامع و کاملی برای آن ارائه شده است ، نه شاخص مناسب و عمومی برای پایش آن مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی فراوتنی و شدت وقوع خشکسالی در مقیاس سالانه با استفاده از ۴ شاخص SPI ، PNPI ، SIAP ، NICH می باشد ، در این تحقیق با استفاده از این شاخص ها روند وقوع خشکسالی ، از سال ۷۵-۷۴ تا ۸۹-۸۸ در ایستگاه های نیر ، طرزجان ، فخر آباد ، طزنج ، بنادک سادات ، ده بالا ، سلطانب ، سخوید ، ابراهیم آباد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت . نتایج نشان داد که در ایستگاه های مورد مطالعه در شاخص های SPI, PNPI, NICHE طبقه نرمال بیشترین تداوم را دارا است و شاخص SIAP دارای توزیع متفاوتی می باشد. مرطوبترین سال ۸۱-۸۰ و خشکترین سال ۸۷-۸۶ می باشد.