سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید علی معاشری – کارشناسی مهندسی اب – دانشگاه بیرجند
سید محمئد طباطبایی – استادیار گروه اب – دانشگاه زابل
پژمان اله بخشیان – کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی و آبخیزداری دانشگاه ساری
فاطمه حاجی ابادی – کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه زابل

چکیده:

بارندگی یکی از مهم ترین متغیرهایی است که از آن در تعریف خشکسالی استفاده می شود. نمایه های مختلفی بر پایه بارش برای ارزیابی خشکسالی ارایه شده است که می توان به نمایه های بارش استاندارد شده SPI اشاره کرد. برای مطالعه خشکسالی و مقایسه ان در زمانهای مختلف لازم است خشکسالی پایش شود. در این پژوهش با استفاده از شاخص SPI و سری زمانی حاصل از آن و به کمک زنجیره مارکوف مرتبه اول به پیش بینی خشکسالی کوهرنگ در ۲۴ سال گذشته پرداخته شده است. نتایج حاصل از این محاسبات نشان نی دهد که دراین مدت تعداد رویدادهای خشکسالی در ۶۰ ماه اینده ۵ دوره خشکسالی با تداوم ۲/۱۴ ماهه می باشد. همچنین حدود ۱۸ درصد از حالات خشکسالی و حدود ۶۵ درصد از حالات نرمال بوده است.