سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نجمه شیخ علیشاهی – کارشناسان ارشد آبخیزداری
نجمه دهقانی فیروزآبادی –

چکیده:

خشکسالی یکی از وقایع محیطی و بخش جدایی ناپذیر نوسانات اقلیمی است و به عنوان یک پدیده طبیعی خزنده است که با کمبود رطوبت نسبت به شرایط نرمال به کندی اغاز و به ارامی گسترش می یابد که درهروضعیت اقلیمی ممکن است رخ دهد هدف ازاین تحقیق برررسی روندوقوع خشکسالی درحوزه آبخیز منشاد است که با استفاده از شاخصهای بارش استاندارد ناهنجاری بارش و درصد نرمال طی دوره اماری از سال ۶۹-۶۸ تا ۸۸-۸۷ مورد بررسی قرارگرفت از این بین سال ۱۳۸۷-۱۳۸۶ با حداقل بارندگی به عنوان خشک ترین سال مبین وضعیت خشکسالی بسیار شدید است و مرطوبترین سا ل درطی این دوره سال ۱۳۷۳-۷۴ می باشد.