سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین کنفرانس پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمد جعفری – کارشناس آزمون- دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف
مصطفی مرزبان – کارشناس آزمون – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- شرکت ایپکو
احمد نصیری – کارشناس آزمون – مدیر آزمایشگاه ها و کارشناس مهندسی مکانیک- شرکت ایپک
عبدالرضا صادقی – کارشناس آزمون – کارشناس مهندسی مکانیک- شرکت ساپکو

چکیده:

در این مقاله ابتدا سرعت های بحرانی موتور ۵TU در شرایط گرمایی حداکثر و در حالات مختلف کارکرد موتور ومتعلقات به دست آمد. در طی یک آزمون در سرعت های بحرانی، متغیرهای مختلف اندازه گیری شد. این اندازه گیری ها شامل متغیرهای تسمه مانند طول، جرم و سختی آن و متغیرهای حاصل از عملکرد تسمه مانند آمپر دینام و فشار کمپرسور کولر می باشند. در انتهای آزمون برای سنجش میزان لغزش تسمه، میزان تفاوت سرعت دورانی پولی ها نسبت به حالت ایده آل به دست آمد. نتایج نشان می دهند که فشار کمپرسور با افزایش طول تسمه، کاهش می یابد ولی آمپر دینام، تفاوت چندانی نمی کند. همچنین چهار پارامتر طول تسمه، نوسانات تسمه، دمای تسمه و سختی تسمه به طور همزمان روی یکدیگر اثر متقابل دارند و افزایش هر یک موجب افزایش بقیه می شود