سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی شریفی – گروه مهندسینقشه برداری دانشگاه تهران
مسعود عباس هادی – گروه مهندسی نقش برداری دانشگاه تهران
محمدرضا سیف – گروه مهندسی عمران دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

درنجوم دینامیکی تعیین مدار روند تعیین پارامترهای مداری توسط مشاهدات می باشد امکان اندازه گیری سه بعدی موقعیت توسط مشاهدات سیستم ماهواره ای ناوبری جهانی ایده مشاهدات ردیابی ماهواره به ماهواره را درموردماهواره های زمین مدار ارتفاع پایین فراهم آورده است از سوی دیگر مدار دینامیکی به دست آمده از معادله حرکت امکان پیش بینی مدا ررا میسرمی سازد که این مطلب در مورد ماهواره های LEO با ارتفاع کمتر از ۵۰۰ کیلومتری سطح زمین بررسی شده است و دقتی بهتر از ۵۰ متر ۲۴ ساعت پس از ثبت آخرین مشاهده برای آخرین نقطه پیش بینی شده بدست آمده است دراین مقاله هدف محاسبه مدار آنی و پیروی آن پایش ماهواره های LEO به کمک مشاهدات sST و مدار دینامیکی توسط فیلتر کالمن بسط یافته می باشد. نتایج دقت قابل قبولی به منظور اهداف آنی تعیین مدار ارایه میدهد.مطالعهموردی مشاهدات ردیابی ماهواره به ماهواره در حالت خاص بالا – پایین GPS ,و ماهواره های CHAMPوGRACE درتاریخ ۱۳ نوامبر ۲۰۰۸ است صحت نتایج با مدار علمی پردازش پسیم تولید شده توسط GeoForschungsZentrum Helmholtz center Potsdamمقایسه شده است.