سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید مرتضی مرندی – استادیار گروه مهندسی عمران – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه شهید باهنر
هادی نظر رباطی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
فواد قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

استفاده از میکروشمع ها در افزایش ظریب باربری پی ها ، دیوار های نگهبان و زمین های مسئله دار و مقاوم سازی بنا ها از مقوله هایی ات که در سال های اخیرمورد توجه محققین و دست اندر کارانبوده است.علت این امر را می توان سهولت اجرا و کاهش هزینه های اجرایی در مقایسه با برخی از روش های پایدار سازی سنتی دانست. در این مقاله پایدار سازی شیروانی ها با استفاده از میکروپایل ها و بهینه سازی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده استکه سرعت عمل و ضریب اطمینان حاصل در مقایسه با دیگر روش های پایداری سنتی از دقت بالایی برخوردار است.