سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود کیاپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی، گروه فنی و مهندسی، آمل، ایران
سینا اعتضادی آملی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران راه و ترابری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آیت اله آملی، گروه فنی و مهندسی، آمل، ایران
محمد تقوایی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

با توجه به شرایط زمین شناسی، اقلیمی، توپوگرافی و لرزه خیزی منطقه مورد نظر که وقوع زمین لغزش را تجربه کرده است. روش های تحلیلی متعددی برای ارزیابی پایداری شیب های طبیعی یا مصنوعی وجود دارد. در این طرح، تحلیل پایداری شیروانی لغزشی در دو شرایط استاتیکی و شبه استاتیکی با استفاده از نرم افزار تعادل حدی SLOP/W نسخه ۵/۱۶ انجام گردید. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله از روش تعادل حدی در تحلیل پایداری سطوح شیبدار: شکست صفحه ای استفاده شده است. با توجه به مزایا و معایب گفته شده در هر طرح و همچنین پایین تر بودن هزینه های اجرایی گزینه ۲ (احداث دیوار گابیونی در دامنه لغزش – انحراف و تعریض جاده) نسبت به گزینه ۱ (احداث دیوار ﮔﺎﺑﯿﻮﻧﯽ در داﻣﻨﻪ ﻟﻐﺰش- احداث دیوار بتنی L شکل درکنار جاده) و نیز دارا بودن کمترین مشکلات و مسایل اجرایی، گزینه (۲) به همراه انحراف و تعریض جاده به عنوان گزینه برتر جهت اجرا پیشنهاد میگردد.