سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرجان امجد – کارشناس ارشد معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)،گروه
شهرام ستاری – کارشناس ارشد معماری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان)،گروه

چکیده:

پیشینه معماری سرزمین ایران حاوی تجربیات گرانبهایی است ،که چون میراثی جاویدان در اختیار ماست. معماری خانه های سنتی ایران واجد ارزشهای بسیار فراوان در شیوه های گوناگون استفاده بهینه از انرژی وبهره برداری اکولوژیک از انواع انرژیها و خصوصا کاربرد انرژیهای پایدار وبی زیان است، در این مقاله مفاهیم پایداری و اصول آن مطرح و به روشهای ایجاد آسایش در خانههای سنتی اشاره خواهد شد. هدف شناخت روشهای منطقی و بومی برای دست یابی به معماری هماهنگ با محیط است.در این راه از مطالعات کتابخانه ای به شیوه توصیفی، استدلالی استفاده شده است ، منابعی چون کتابها ، مجلات ومقالات مرتبط مورد بررسی قرار گرفتهاند. امروزه اصول طراحی اقلیمی به فراموشی سپرده شدهو جامعه دچار معضلاتی ناگوار گشته است.چه نیکوست که با شناخت اصول و مفاهیم معماری خانه سنتی این سرزمین برای رسیدن به خانه پایدار و دارای هویت کوشا باشیم.