سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق امانی بنی – دانشگاه تربیت مدرس تهران
محمدهادی امینی –
بهروز نبی –

چکیده:

پایداری را می توان به دو نوع پایداری ولتاژ و پایداری زاویه ای روتور تقسیم بندی کرد. پایداری زاویه ای روتور خود به دو دسته پایداری گذرا و پایداری سیگنال کوچک دسته بندی می شود . با توجه به اینکه ریز شبکه ها بعنوان تجمیعی از بار و تولیدات پراکنده نقش بسیار مهمی درحال و آینده سیستم قدرت دارند، مسائل مختلف مربوط به آن باید بررسی شود. یکی از جنبه های مهم ریز شبکه بحث پایداری آن می باشد که باید با وجود انواع تولیدات پراکنده و بارها پایدار بماند. در این مقاله پایداری گذرا در ریز شبکه ها همراه با یک شبیه سازی با تحلیل مقادیر ویژه بررسی شده است.