سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

الهه علی محمدی کاکرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
سوگند روئین تن کشایه – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
غزال جوکار – کارشناسی معماری

چکیده:

مفهوم محله در برنامه ریزی و طراحی شهری از آن روی جایگاهی ویژه می یابد که با القای هویت به آن می توان حس تعلق به مکان و به نوعی حس جا و هویت شهروندان را تقویت نمود روند توسعه های موجود در شهرهای ما به ویژه شهرهای بزرگ نشان میدهد که مناطق مسکونی به دلیل توسعه نابسامان و مغشوش در معرض از دست دادن شخصیت وهویت دیرینه خود قرارگرفته اند برک پور ۱۳۸۰ پایداری هویت در محله با ارجاع به ریشه ها و خاستگاه های قدیمی آن قابل دستیابی است هویت سیمای مجموعه خصلتهای بصری کالبدی و معماری است که به صورت غالب در سیمای محله تداوم دارد بهعبارت دیگر منظور همان ارزشهای محیطی است که در مناطق مسکونی گذشته وجود داشته و مردم با آن خو گرفته اند. نظم فضاهای پروخالی خوانایی فضا و سیمای محله ای و کیفیت های بصری مناطق مسکونی گذشته از جمله ارزشهاییهستند که در ذهن مردم نقش بسته اند. دراین پژوهش سعی شده است تا با شناسایی عوامل تشکیل دهنده هویت در شهر و بازشناسی آن در محلات قدیمی ارزشهای محیطی شناسایی شود و به تبیین نقش آن در دستیابی به پایداری درمقیاس محله پرداخته شود و به سوالات زیرپاسخ داده شود اصولا هویت شهری چیست؟ شهر با هویت چه ویژگیهایی دارد؟ و چگونه می توان به شهری هویت بخشید؟